ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Επιτυχημένες και ανθεκτικές: Το μέλλον των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων διακυβεύεται από την καινοτομία και την εξεύρεση ταλέντων

00:58 - 20.09.2016

Η EFB και KPMG Enterprise παρουσιάζουν την πέμπτη έκδοση του Βαρομέτρου Οικογενειακών Επιχειρήσεων, η οποία επιδιώκει να καταγράψει τα επίπεδα αυτοπεποίθησης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Έχοντας πολύ σημαντική παρουσία  στην Ευρώπη (γύρω στα 14 εκατ. επιχειρήσεις και περισσότερες από 60 εκατ. θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα), οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποδεικνύονται ανθεκτικές στις εξωτερικές πιέσεις και συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία και βιώσιμη ανάπτυξη: το 54% των οικογενειακών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα αναφέρουν αύξηση στα έσοδα από την προηγούμενη χρονιά, ενώ το 83% αναμένει περισσότερη ανάπτυξη στην ερχόμενη χρονιά. Παρόλα αυτά, οι ανισότητες μεταξύ των εταιρειών διαφορετικών μεγεθών είναι εμφανείς: αυξημένες πωλήσεις αναφέρει το 74% των μεγάλων εταιρειών, έναντι 57% των μεσαίων εταιρειών και 47% μεταξύ των μικρών εταιρειών*.

Παρόλο που οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το μέλλον, ακόμη υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η ικανότητα της επιχείρησης να ανταγωνιστεί για την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού και οι πολιτικές αβεβαιότητες αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις/ανησυχίες των οικογενειακών επιχειρήσεων σύμφωνα με το 37% των ερωτηθέντων. Ο «πόλεμος για εύρεση ταλέντων», μια αυξανόμενη τάση τα τελευταία τρία χρόνια, αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό ίσως λειτουργήσει σαν προειδοποιητικό σημάδι, καθώς η δυσκολία μιας επιχείρησης να ανταγωνιστεί για  την εύρεση των καλύτερων ταλέντων μπορεί να επιφέρει περιορισμούς στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι κλειδί στην επιτυχία της επιχείρησης αποτελεί η εργοδότηση ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες, όπως επίσης και η καινοτομία. Η αυξημένη σπουδαιότητα αυτών των δύο παραγόντων αποτυπώνεται τόσο από τον επαρκή καταμερισμό επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς όσο και από την κατάταξη τους ψηλά στις λίστες προτεραιοτήτων. Το 73% των ερωτηθέντων θα προχωρήσει σε επενδύσεις.  Οι νέες τεχνολογίες  και οι νέες προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού αποτελούν τη δεύτερη (αναφέρθηκε από το 52%)και τρίτη προτεραιότητα (47%) αντίστοιχα για επενδύσεις μιας και η βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη.

Η ανάπτυξη αποτελεί την κύρια προτεραιότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Ανεξαρτήτως της στρατηγικής που ακολουθούν (αύξηση πωλήσεων, άνοιγμα σε νέες αγορές, προετοιμασία μεταβίβασης της επιχείρησης στους κληρονόμους) οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λαμβάνουν μέτρα ούτως ώστε να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο. Επισημοποιούν δομές διακυβέρνησης (88% των ερωτηθέντων λειτουργούν ήδη με επίσημους μηχανισμούς διακυβέρνησης), εντάσσουν την επόμενη γενιά στη διαχείριση της εταιρείας (49%) και όπου είναι αναγκαίο εργοδοτούν εξειδικευμένο προσωπικό εκτός οικογένειας (79% των οικογενειακών επιχειρήσεων έχουν εκτελεστικά στελέχη μη μέλη της οικογένειας).

Σε γενικές γραμμές, το Βαρόμετρο υποδεικνύει ότι παρόλη την υποτονική οικονομική ανάπτυξη και την πρόσφατη ανασφάλεια στην ευρωπαϊκή αγορά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις  παραμένουν αισιόδοξες  για τις μελλοντικές τους προοπτικές και επιδεικνύουν μια θετική καμπύλη σε όλους τους μεγάλους επιχειρηματικούς δείκτες απόδοσης.

Στην ημερήσια διάταξη των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών, η κερδοφορία και η διαχείριση χρηματικών πόρων βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο σαν θέματα μείζονος σημασίας, μαζί με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πρόσφατη κρίση και την υποτονική οικονομική δραστηριότητα. Η διατήρηση και προσέλκυση ικανών στελεχών στην επιχείρηση θεωρείται εξίσου σημαντική πρόκληση. 

Σημειώσεις

*Μεγάλες εταιρείες θεωρούνται οι εταιρείες  που έχουν εισόδημα μεγαλύτερο των 50 εκατομμυρίων,  μεσαίες εταιρείες με εισόδημα 10 – 50 εκατομμυρίων, και μικρές εταιρείες με εισόδημα μικρότερο από 10 εκατομμύρια (ορισμός ΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων βασίζεται στις απαντήσεις μιας ηλεκτρονικής έρευνας από 959 ερωτηματολόγια τα οποία λήφθηκαν από οικογενειακές επιχειρήσεις σε 23 ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.